Šablony pro stížnosti

Národní divadlo přijímá žádosti zaslané Správní ředitelce ND na níže uvedených šablonách.

Žádosti lze podat

- písemně, na adresu: Národní divadlo, P.O. BOX 865, 112 30 Praha 1, 
- telefonicky, na tel.č.: 224 901 360
- osobně, na adrese: Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha 1; spisový protokol, 4. patro provozní budovy ND

Šablona pro písemné stížnosti

Šablona pro podání písemného odvolání

Šablona pro písemné podání