MENU

Contacts

Administrative Director of Drama


Ing. Jana Dvořáková Ph.D.
tel.: +420 224 901 550
j.dvorakova@narodni-divadlo.cz

Head of Artistic Administration of Drama


Eva Semeráková
tel.: +420 224 901 277
fax: +420 224 901 286
e.semerakova@narodni-divadlo.cz


Head of the Estates Theatre Stage Operations


Petr Stříbrný
tel.: +420 224 902 141
p.stribrny@narodni-divadlo.cz

The Estates Theatre Engineering and Economic


Pavel Hozák
tel.: +420 224 902 230
fax: +420 224 902 303
p.hozak@narodni-divadlo.cz


Manager of auditorium of the Estates Theatre


Jana Hülleová
tel.: +420 224 902 310
j.hulleova@narodni-divadlo.cz

Public Relations of the National Theatre


Tomáš Staněk
tel.: +420 224 901 244, +420 605 207 249
fax: +420 224 901 286
t.stanek@narodni-divadlo.cz


Box Office of the Estates Theatre

Monday–Sunday 10–18

Železná 24
Praha 1

The Estates Theatre - public entrance

Železná
110 00 Praha 1


The Estates Theatre - staff entrance

Ovocný trh
110 00 Praha 1


This website uses cookies. Click here for more information.