MENU

Vojtěch Bartoš

Host Laterny magiky

Vojtěch Bartoš pochází z Českých Budějovic. Po studiu na všeobecném gymnáziu nastoupil na pražskou DAMU, kde v roce 2014 absolvoval. Je studentem FF UK (v oboru andragogika a personální řízení). Je členem souboru BodyVoiceBand, syntetického divadla, jehož vedoucí a režisérkou je Jaroslava Šiktancová. Vystupuje v inscenacích Vojna (E. F. Burian), Bubny v noci (B. Brecht), Letovisko (I. S. Turgeněv, J. Šiktancová, T. Verecká). Hostuje v Divadla Na zábradlí v inscenaci Boarding home (r. J. A. Pitínský) a v Divadle na Vinohradech: S. Mrožek: Láska na Krymu (r. J. Deák), v březnu 2015 se uskuteční společná premiéra DNv, BodyVoiceBand a Symfonického orchestru FOK, a to inscenace Hugo von Hofmannsthala: KdokoliJedermannEveryman (r. J. Šiktancová, jde o nový překlad adaptace středověké morality Everyman, kterou dramatik  von Hofmannsthal v roce 1911 zpracoval pro režiséra Maxe Reinhardta).


 


 

Repertoire

This website uses cookies. Click here for more information.