MENU

Miroslav Etzler

Narozen v Ostravě1983-84 - Státní divadlo v Ostravě; jako herec-elév operety1984-86 - Severomoravské divadlo v Šumperku; např. Martin (Paličova dcera),Bimbác (Tři veteráni)1986-90 - studia herectví na brněnské JAMU1990-92 - Státní divadlo v Brně; Jakub (Zvěstování Paně Marii), Lips (Provaz o jednom konci), Stavrogin (Běsi) aj.1992-98 - Národní divadlo; Hrabě Veter z Hvězdy (Katynka z Heilbronnu), titulní Britannicus, Dlask, Honza a Rybář (Weselohry), Don Fernando (Dorotea), Antoš (Rok na vsi), Aigeus (Médeia), Florindo Aretusi (Sluha dvou pánů), Robert Hand (Vyhnanci), Lopachin (Višňový sad), Antonín (Paličova dcera) aj. Od 1.3.2000 znovu člen činohry ND, pracovní poměr ukončen
ke 30.6.2000

Repertoire