MENU

Milan Lukeš

Narozen v Praze, zemřel v Praze. Pracoval v divadelní redakci Orbisu, od roku 1960 redaktor a v letech 1964-1970 šéfredaktor časopisu Divadlo. Od roku 1986 byl profesorem na Fifozofické fakultě Univerzity Karlovy, od 2. 12. 1985 se stal šéfem Činohry ND, 5. 12. 1989 byl jmenován ministrem kultury ČR, od roku 1990 místopředseda vlády ČR. K 30. 9. 1992 rozvázán pracovní poměr v ND dohodou, v květnu 1994 jmenován do Rady ND.
Byl znalcem a vykladačem anglického a amerického divadla a dramatu (Alžbětinské divadlo,1978 / E. O'Neill,1979 / Základy shakespearovské dramaturgie,1985). Překládal odbornou literaturu a dramata (W. Shakespeare, E. O´Neill), věnoval se teorii dramatu (Umění dramatu,1987) a kriticky sledoval české divadlo.

Repertoire