MENU

Ludvík Kundera

Narozen v Brně, zemřel v Boskovicích. V roce 1938 maturoval na gymnáziu
v Litoměřicích a začal studovat na filozofické fakultě v Praze a v Brně. Po uzavření vysokých škol (1939) byl postupně učněm v drogerii, kresličem, úředníkem v továrně na nábytek a 1943 totálně nasazen jako dělník ve Špandavě u Berlína. Po osvobození dokončil vysokoškolská studia (1946) a stal se v Brně redaktorem časopisu Blok (1946-1949), deníku Rovnost (1949-1952), měsíčníku Host do domu (1954-1955)
a přispíval do řady časopisů (Mladá kultura, Blok, Světová literatura, Divadlo aj.).
Od 1955 se věnoval pouze spisovatelské a překladatelské činnosti, s výjimkou období, kdy působil jako hlavní dramaturg činohry Státního divadla v Brně (1968-1970). V 70.letech mu byla z politických důvodů znemožněna výraznější publikační činnost.
Od 1976 žil trvale v Kunštátě.
Zpočátku surrealistický básník (Živly v nás,1946; Klínopisný lampář,1948) a prozaik (Napospas aneb přísloví pro kočku,1947), později navázal na halasovský básnický odkaz (Tolik cejchů,1966; Hruden,1985). V divadelních (Totální kuropění,prem.1961; Labyrint světa a ráj srdce,1971) a rozhlasových hrách (Zvědavost,1965) usiloval
o antiiluzivní divadlo. Překladatel z němčiny (B.Brecht, H.Arp, H.Böll aj.),
z francouzštiny (P.Eluard), bulharštiny, slovenštiny. Jako literární historik věnoval velkou pozornost F.Halasovi a německé literatuře (eseje Německé portréty,1956), zejména B.Brechtovi.

Repertoire