MENU

Ladislav Stroupežnický

Narozen v Cerhonicích (u Písku), zemřel v Praze. Začal navštěvovat reálku v Písku (1860-1862), později se stal ve svém rodišti praktikantem na premonstrátském velkostatku, kde pracoval jeho otec jako hospodářský správce. Ve snaze věnovat se literatuře a divadlu odešel do Prahy, kde našel existenční základnu jako úředník První české pojišťovací banky (1872-1875) a magistrátní písař (1875-1882). Krátce byl spoluredaktorem Humoristických listů (1875-1876). Na doporučení F.A.Šuberta se stal v roce 1882 dramaturgem činohry ND a v této funkci působil až do smrti. Manžel herečky ND Anny Turkové.

Repertoire

This website uses cookies. Click here for more information.