MENU

Karel Hašler

Narozen v Praze, zemřel v koncentračním táboře Mauthausen (Rakousko).
Učil se zprvu řemeslu (rukavičkářství), ale ještě před vyučením se rozhodl
pro divadelní dráhu. Po ochotnických začátcích v Praze-Zlíchově a krátkém hostování u divadelní společnosti P.Švandy odešel v roce 1897 k venkovským divadelním společnostem. V sezóně 1897/1898 nastoupil angažmá u Choděrovy společnosti,
v roce 1899 přešel ke společnosti A.Dobrovolného. V letech 1900-1902 hrál
v Národním divadle v Brně, odkud se vrátil krátce k Dobrovolnému, ale ještě v témže roce se stal členem Slovinského zemského divadla v Lublani (1902-1903). Po návratu mu režisér J.Kvapil nabídl angažmá v činohře ND, kde Hašler působil
v letech 1903-1915.
Po celou dobu své herecké činnosti psal, interpretoval a sám vydával tzv.staropražské písničky. Když byl v roce 1910 otevřen kabaret v Lucerně, stal se zde po J.Kvapilovi uměleckým poradcem a vzápětí i ředitelem, režisérem a hlavní hereckou oporou.
Od té doby se věnoval v Praze i na zájezdech soustavné kabaretní činnosti,
jež zintenzivněla zejména po výpovědi z ND, odůvodněné promeškaným představením (1915). Poté se stal ředitelem nově vzniklého kabaretu Rokoko, kde setrval
od roku 1915 do roku 1918, paralelně hrál i ve Varieté a v Divadle na Vinohradech.
Po převratu v roce 1918 se vrátil zpět do Lucerny a působil zde jako ředitel, režisér,
autor i interpret až do sezóny 1923/1924, kdy přešel znovu do Varieté. Zde se uplatňoval v řadě revuí do roku 1929. Tehdy pravidelného divadelního působení zanechal a věnoval se především činnosti filmové (hrál, režíroval, psal scénáře), dále nakladatelské (od roku 1919 měl vlastní vydavatelství svých šansonů) a publicistické (psal fejetony a satirické básně do Venkova, Humoristických listů aj.).
Hašlerova pravidelná filmová a příležitostná divadelní tvorba (psaní operetních libret, hostování ve Varieté, zájezdy) trvala prakticky až do roku 1941, kdy byl pro svůj tehdy odvážný vlastenecký postoj zatčen a umučen v koncentračním táboře Mauthausen.
Hašlerovo herectví je zachyceno v četných filmech (Batalión, Písničkář aj.).

Repertoire