MENU

Zdeněk Fibich

Narozen ve Všebořicích, zemřel v Praze. Studoval na gymnáziu ve Vídni a v Praze, hudbu u Z.Kolešovského a B.Smetany, v letech 1865-1867 na konzervatoři v Lipsku
u E.F.Richtera a soukromě u S.Jadassohna, v roce 1868 v Paříži, 1869/1870
v Mannheimu u L.Lachnera. 1873/1874 působil jako učitel hudby a sborového zpěvu na středních školách ve Vilniusu, od roku 1881 vyučoval soukromě v Praze kompozici a klavír. Významný představitel české novoromantické hudby (autor oper:
Bukovín- Prozatímní divadlo 1874, Blaník- ND 1881, Nevěsta messinská-ND 1885,
Bouře-ND 1895, Hedy-ND 1896, Šárka-ND 1897, Pád Arkuna-ND 1900) a tvůrce českého scénického melodramu (trilogie Hippodamie, ND 1890-1891). Již od mládí
se zajímal o divadlo. V roce 1865 složil hudbu k závěru Shakespearova Romea
a Julie. V roce 1871 si u něho J.J.Kolár objednal předehru ke své činohře Pražský žid. Největší počet scénických hudeb, různých hudebních vložek a kupletů do činoher vytvořil v letech 1876-1877, kdy v Prozatímním divadle působil jako druhý kapelník
a sbormistr. Část scénických hudeb z tohoto období se ztratila nebo je skladatel později zničil. Dochované scén.hudby k české novoromantické dramatice, uváděné
v ND, nejsou velké rozsahem, zato velmi působivé (např.k Vrchlického dramatu Pietro Aretino 1892 a Zeyerovu Neklanovi 1896). Z několika jeho hudebních doprovodů
k oblíbeným živým obrazům je nejznámnější Hudba k oslavě 300.narozenin J.A.Komenského. Od 1.3.1899 do 30.6.1900 působil v ND ve funkci dramaturga opery.
Je pohřben na Vyšehradě, hrob č. 9.
Manžel zpěvačky ND Betty Fibichové.

Repertoár