MENU

Reijo Lahtinen

Reijo Lahtinen vystudoval Sibeliovu akademii v Helsinkách pod vedením Jolandy di Maria Petris, Mattiho Tuloisela a Pekky Salomaa a posléze na Tamperské hudební škole u Mattiho Vihtonena. Dále se školil u Mattiho Hannuly, Jaakko Ryhänena a na kurzech v Itálii.
Reijo Lahtinen vytvořil na scéně opery v Tampere od roku 1960 na 60 různých postav. Pohostinsky vystupoval ve Finské národní opeře, na operním festivalu v Savonlinně, na hudebním festivalu v Ilmajoki a v operách v městech Vaasa a Pori. Na svém kontě má také řadu zpívaných i mluvených rolí jak v divadle, tak v televizi. Kromě domácích finských divadel, sólově vystoupil i na mnoha zahraničních koncertních scénách - např. v Estónsku, v USA nebo Kanadě.

Repertoár