MENU

Pavel Borský

Na konzervatoři v Brně absolvoval hru na violoncello a začal se zde věnovat i opernímu zpěvu. Během studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ztvárnil například jednu z hlavních rolí v opeře Markéty Dvořákové Žirafí opera, uvedené mimo jiné i v rámci projektu Bušení do železné opony ve Stavovském divadle v Praze.
Studium operního zpěvu dokončil na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, pod vedením doc. Magdaleny Blahušiakové. Opakovaně absolvoval mezinárodní mistrovské pěvecké kurzy vedené Jitkou Švábovou a Irinou Kondratěnko.
Kromě violoncella a zpěvu se příležitostně věnuje také herectví. Externě spolupracuje s různými divadelními scénami, nejčastěji s Městským divadlem Brno. Pod režijním vedením Magdaleny Švecové ztvárnil jednu z hlavních postav elektroakustické opery Jaroslava Krčka Nevěstka Raab (uvedeno např. na festivalu Svatováclavské slavnosti v Praze, na Evropském festivalu etnik v Jičíně a dalších).
Je členem jazzově-smyčcového kvarteta Indigo Quartet. Podílel se na mnoha hudebních či divadelních projektech doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Chorvatsko). Má zkušenosti se studiovým, rozhlasovým i televizním natáčením.Aktualizace: 2007

Repertoár