MENU

Matěj Samec

je český dramaturg a performer, zabývá se těmi momenty divadla, které přestávají být divadelními. V současné době pracuje na disertační práci „Scénický výzkum jako možnost divadelní tvorby“ v rámci doktorského studia na KALD DAMU.

Repertoár