MENU

Martin Dostál

narozen 1962 v Praze, pracuje především jako režisér a jako kurátor výstav. V letech 1984 -1988 studoval Filmovou a televizní fakultu AMU v Praze, v letech 1990 - 1995 Filosofickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění. Od roku 1982 byl po dva roky zaměstnán jako asistent ve Filmovém studiu Barrandov, od roku 2000 působí jako externí pedagog na fakultě architektury Technické univerzity v Liberci.

Repertoár