MENU

Markéta Othová

Narozena 1968, v letech 1987-1989 studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (Atelier filmové a televizní grafiky), ve studiu pokračovala na téže škole v letech 1989-1993 v Atelieru ilustrace a grafiky. V roce 1993 získala diplom a hodnost Magister Artis (M.A.) v oboru grafiky. Své vzdělání si rozšířila o rok později v Paříži na tříměsíční stáži Francouzského institutu v Praze. Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách Galerie hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze (sbírka moderního a současného umění), Nadace pro současné umění v Praze, Moravské galerie Brno a Staatliches Museum für Kunst und Design v Norimberku.

Repertoár