MENU

Josef Čapek

Narozen v Hronově, zemřel v dubnu 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Absolvent tkalcovské školy ve Vrchlabí (1903) a Uměleckoprůmyslové školy v Praze
(1904-1907 tři třídy všeobecného kreslení, 1907-1910 škola dekorativního malířství).
Od roku 1907, kdy přišel do Prahy i bratr Karel, začala jejich divadelní a literární spolupráce. Před odjezdem do Paříže v roce 1910 napsali společně dramatickou prvotinu Lásky hra osudná, po válce Ze života hmyzu (1920) a Adama stvořitele (1927). Samostatně vytvořil drama Země mnoha jmen (1923) a později hru pro děti Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové (1932). Působil také jako redaktor a výtvarný kritik, byl spoluzakladatelem Skupiny výtvarných umělců a v letech 1911-1912 řídil její Umělecký měsíčník, spoluredigoval Volné směry, stál u zrodu časopisu Červen,
v letech 1918-1921 pracoval v redakci Národních listů, v letech 1921-1939 jako výtvarný kritik a kreslíř v Lidových novinách, 1930-1932 řídil obrazový týdeník Světozor, 1933-1938 přispíval do časopisu Život a pořádal Almanach Kmene na rok 1936-1937. K této redakční a kritické činnosti se vážou jeho knihy Nejskromnější umění (1920), Málo o mnohém (1923) a Umění přírodních národů (1938). Po okupaci 1939 byl zatčen gestapem, vězněn v Dachau, Buchenwaldu, Sachsenhausenu
a Bergen-Belsenu.
Jeho činnost jako jevištního a kostýmního výtvarníka je vymezena léty 1921-1932, kdy pro ND, Divadlo na Vinohradech a pro Státní divadlo Brno vypravil - pohostinsky - 60 her ( 33 + 1 neprovedenou pro ND ).
Bratr spisovatele a dramatika Karla Čapka.

Repertoár