MENU

Josef Balvín

Narozen v obci Kloubouky (okr.Břeclav), zemřel v Praze. V roce 1950 absolvoval divadelní vědu a estetiku u F.Wollmana a M.Nováka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 1952-1965 byl dramaturgem Divadla
na Vinohradech, 1970-1972 Divadla Za branou, v roce 1975 zbaven možnosti pracovat v divadle. Externě působil na Divadelní fakultě AMU a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Významný překladatel německé dramatické literatury (vídeňského lidového divadla - J.N.Nestroy, F.Raimund; G.Büchner:Dantonova smrt,1987; rakouské moderny - A.Schnitzler, H.von Hofmannsthal; dokumentárního dramatu - H.Kipphardt, P.Weiss). Systematicky překládal současné dramatiky (H.Müller, P.Hacks).
Pod jménem E.Pátková přeložil prózu K.Schlesingera Michael (1985). Spoluautor publikací Kniha o kabaretu (1988) a Vídeňské lidové divadlo (1989).

Repertoár