MENU

Jiří Doubek

Absolvoval Konzervatoř v Brně (obor kytara), Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze (obory skladba a dirigování) a Univerzitu v Hradci Králové (obor hudební teorie). Je autorem řady scénických hudeb – například pro Divadlo Na zábradlí
(István Tasnádi: Veřejný nepřítel), Černé divadlo (Pavel Kácha: Faust), HaDivadlo (Douglas Adams: Žádnou paniku) nebo Klicperovo divadlo v Hradci Králové (William Shakespeare: Sen noci Svatojánské). Z dalších skladeb uveďme písňový cyklus Čarohrátky, komorní kantátu Volání, oratorium Sedmera roubení,
smyčcový kvartet Smyčky, nebo hudbu k pohádkám O Sněhurce, Paleček a Křesadlo. V současné době působí na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze, kde vyučuje hudební teorii a skladbu.

Repertoár