MENU

Jiří Blažek

Narozen v Pardubicích. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu, v letech 1946 - 1949 studoval na filozofické fakultě UK dějiny umění a národopis, v letech 1949 - 1951 choreografii na taneční katedře DAMU. V letech 1951 - 1956 vytříbil svou taneční formu na tanečním učilišti GITISu v Moskvě. První angažmá nastoupil ve Švandově divadle (1942 - 1944), po osvobození se stal členem baletu Divadla 5. května (1945/1946).
Od 1.10.1946 člen baletního souboru ND, od 1.8.1949 sólista, od roku 1967 choreograf. 30.10.1988 odchod do důchodu.
Manžel tanečnice ND Růženy Mazalové, později manžel tanečnice ND Marty Drottnerové.
V roce 2001 získal cenu Thálie za celoživotní dílo.

Repertoár