MENU

Jaroslav Brych

Jaroslav Brych (1964) studoval na pražské Akademii múzických umění dirigování pod vedením Václava Neumanna a sbormistrovství u Josefa Veselky. Své studium prohloubil na mistrovských kurzech Helmutha Rillinga ve Stuttgartu. V letech 1990-94 působil Jaroslav Brych jako šéfdirigent Symfonického orchestru Armády ČR, spolupracoval i s dalšími orchestry jako Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Fisyo, Janáčkova filharmonie Ostrava a Karlovarský symfonický orchestr. Svou sbormistrovskou praxi zahájil roku 1984, kdy se stal uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, a kde působil až do roku 1997. Zároveň byl od roku 1994 druhým sbormistrem Pražského filharmonického sboru a po odchodu Pavla Kühna byl v letech 1996-2004 jeho šéfsbormistrem. V tomto období zasluhuje zvláštní pozornost vydání čtyř profilových CD s à capella skladbami L. Spohra a F. Mendelssohna – Bartholdyho, A. Schnittkeho, S. Rachmaninova a s kantátami B. Martinů.Aktualizace: 2004

Repertoár