MENU

Heiner Müller

dramatik, dramaturg, režisér a publicista, si prožil úděl intelektuála, na kterého doléhají dějiny naplno. Sotva patnáctiletý byl nasazen do poslední bitvy o říši (Volkssturm). Po válce žil na území východního Německa. O jeho hry měly zájem nejprestižnější divadla NDR (Volksbühne, Berliner Ensemble), ale protože akcentovaly společenskou problematiku, byly zpravidla zakázány (hrály se ovšem v NSR a USA). Ze Svazu spisovatelů byl vyloučen v roce 1961. Přesto byl respektovanou osobností. V osmdesátých letech směl snad jako jediný představitel kultury volně cestovat mezi západním a východním Německem. Po pádu berlínské zdi byl na jeho počest uspořádán ve Frankfurtu nad Mohanem festival, kde byly uvedeny pouze jeho hry, taková pocta žijícímu autorovi nemá patrně v evropském kontextu obdoby. Dva roky před jeho smrtí tisk zveřejnil informaci, že byl evidován jako spolupracovník tajné policie, nikdy se ale neprokázalo, že by jeho závazek poškodil jakoukoliv třetí osobu.

Repertoár