MENU

David Pospíšil

Narozen v Praze. V roce 1984 absolvoval Taneční konzervatoř Praha. V letech 1984-1986 byl angažován ve Slovenském národném divadle Bratislava, 1986-1988
ve Vysokoškolském uměleckém souboru Bratislava. Od roku 1988 působil v ND
(od 1990 sólista,1994-1997 mimo obor,od 1.10.1997 asistent režie baletu,
od 1.8.2002 do 31.5.2006 inspicient baletu). Od roku 1997 ředitel festivalu soukromých tanečních škol (Festival Praha Dance Prize). Na celostátní baletní soutěži v Bratislavě 1985 získal 1.cenu.
Manžel Roberty Meschiary.

Repertoár