Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vám nabídli možnost navštívit jednu z nejkrásnějších divadelních budov Evropy. Na prodloužený červencový víkend (So 4. 7. , Ne 5. 7. a Po 6. 7. ) jsme pro Vás připravili komentované prohlídky Stavovského divadla.

Stavovské divadlo / prohlídkový okruh
Stavovské divadlo je nerozlučně spjato s působením hudebních géniů, jako je W. A. Mozart, Carl Maria von Weber, Gustav Mahler či Nicolo Paganini. Do jeho historie se však zapsali i slavní Češi - spisovatel K. Čapek, dramatik M. Kundera nebo režisér M. Forman. A právě o těchto osobnostech, plus o mnoha dalších zajímavostech z historie i současnosti, se dozvíte od našich zasvěcených průvodců.
Prohlídkový okruh ve Stavovském divadle trvá necelou hodinu, začíná ve vstupní hale, pokračuje v hledišti,  Mozartově salonku a končí v centrální šatně.
Budeme se na Vás těšit a věříme, že zakoupením vstupenky na prohlídku, podpoříte českou kulturu v této nelehké době.

Vstupné:  dospělá osoba: 160 Kč,  snížené vstupné (děti 6 - 15 let, studenti, senioři 65+, držitelé ZTP): 90 Kč.     

Sraz je vždy cca 10 minut před termínem prohlídky před hlavním vchodem do budovy Stavovského divadla, vstup z křižovatky ulic Rytířská a Železná. Je nutné dostavit se včas (harmonogram prohlídek nám neumožňuje čekat na opozdilce).

Hygienická a bezpečnostní opatření
S ústupem epidemie corona viru byla sice rozvolněna přísná hygienická opatření vydaná vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví, přesto žádáme účastníky prohlídek o maximální opatrnost a ohleduplnost k ostatním.   

Zvažte zejména povinnost nosit roušku  (či jinou pokrývku úst a nosu) ve vnitřních prostorách, po příchodu do budovy použijte dezinfekci rukou a po celou dobu prohlídky zachovávejte mezi sebou dostatečné rozestupy (platí i pro hlediště, kde si pokud možno sedejte ob jedno či raději ob dvě místa). Důsledně taktéž respektujte pokyny průvodce.
 
V době prohlídek je rovněž zakázáno používat výtah, zvažte tedy, zda jste fyzicky schopni absolvovat chůzi po schodišti. Použití toalet bude omezeno jen na nejnutnější případy.  

Děkujeme za pochopení a věříme, že i přes poněkud ztížené podmínky, nás poctíte svou návštěvou. 

Na shledanou na prohlídce! 

Za oddělení prohlídek Národního divadla

Nikola Bruder
n.bruder@narodni-divadlo.cz.