Jan Míka

Ing. Jan Míka

Zástupce ředitele technicko-provozní správy pro THS