MENU

Tanec Stavovské divadlo

3 české kvartety


Pražský komorní balet

Informace

Slovanský kvartet

Hudba: Antonín Dvořák
Choreografie: Mário Radačovský
Kostýmy: Monika Kletečková, Mário Radačovský
Světelný design a projekce: Jakub Sloup

Černé zrcadlo

Hudba: Vladimír Sommer
Choreografie: Hana Polanská Turečková
Scéna a kostýmy: Vladimír Houdek
Světelný design: Jakub Sloup

Z mého života

Hudba: Bedřich Smetana
Choreografie: Pavel Šmok
Nastudování: Kateřina Dedková-Franková
Kostýmy: Jan Dušek
Světelný design: Jakub Sloup

Komponovaný večer představí 3 choreografy různých generací tvořící na hudbu význačných českých skladatelů a je uvedena při příležitosti uplynutí 50 let od založení souboru Balet Praha, předchůdce Pražského komorního baletu.

Představení je součástí oslav Roku české hudby 2014.

SLOVANSKÝ KVARTET

Slovanský kvartet je jednou z nejosobitějších a nejvyhraněnějších Dvořákových komorních skladeb. Jedná se o dílo šťastné životní pohody, radosti z dosažených úspěchů i nabytého uměleckého sebevědomí. Výrazná melodika, vzácná dokonalost kompoziční práce a zvuková ušlechtilost řadí toto dílo k nejkrásnějším kvartetním skladbám světové hudby. Stejně laděná je i choreografie Mária Radačovského, jehož ústředním tématem je žena – žena milovaná, opouštěná, osamocená, sama sebou, hledající, milující. Autor nahlíží do niterných pocitů ženy, ať už jde o radost ze života, lásku, smutek či hněv.

Česká premiéra 5. 10. 2014

Tančí osm sólistů Pražského komorního baletu

Délka 30 minut

ČERNÉ ZRCADLO

Existenciální abstraktní balet jako metafora nikdy nepoznaného tajemství života a světa. Choreografie je inspirována obrazem Vladimíra Houdka "Černé zrcadlo". Spolupráce Hany Polanské Turečkové a Vladimíra Houdka by se dala popsat jako "jevištní či filmová koláž tance a malby hledající definici vztahu mezi jazykem těla a obrazovým ztvárněním" a je silně inspirovaná modernismem. "Ústředním zájmem tvůrčí dvojice jsou současné možnosti abstrakce, která je vždy procesem, vztahem, abstrakcí něčeho a nikdy nedosáhne vytoužené čistoty a bezvztažnosti." Ideu obou umělců podporuje i existencionální kvartet Vladimíra Sommera.

Česká premiéra 5. 10. 2014

Tančí čtyři sólisté Pražského komorního baletu

Délka 20 minut

Z MÉHO ŽIVOTA

Kvartet Z mého života patří mezi vrcholná díla světové komorní tvorby. Jeho obsah vyplývá z názvu: je to jímavá niterná zpověď skladatele, zamyšlení nad dosavadním životem s jeho radostmi i strastmi, nadějemi i zklamáními, je to i vyznání víry ve vlastní vznešené poslání a hořká rezignace z marného zápasu se zákeřnou chorobou (kvartet vznikl dva roky po Smetanově ohluchnutí). Tragický patos nerovného boje umělce s nevyléčitelnou nemocí se stal i ústředním tématem Šmokovy choreografie.

Premiéra 16. 11. 1983

Obnovená premiéra 5. 10. 2014

Tančí šest sólistů Pražského komorního baletu

Délka 28 minut

Přestávky 20 minut před druhým a třetím kvartetem

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.