MENU

Nová scéna

Ej všecko stvoření na zemi slyš


Taneční soubor JARO

Informace

Vánoční hudebně taneční večer souboru Jaro a muziky Jara. Autoři tohoto pořadu vybrali z obřadného vánočního cyklu takové umělecké formy, které bylo možné bez přihlédnutí k jejich regionálnímu původu sevřít do jednoho uměleckého tvaru. Vrchol suity lze spatřovat v závěrečných třech písních a to v kolední taneční obchůzce "Ó, dej nám, Pane", v novoroční koledě "Den přeslavný" a ve starobylém českém chorálu "Narodil se Kristus Pán".

Taneční soubor JARO byl založen v roce 1983. V současné době je součástí tanečního oboru Základní umělecké školy v Praze 5, Štefánikova 19.Tanečníci jsou vedeni speciální pohybovou výchovou a jejich repertoár je volen tak, aby odpovídal jejich věku. Je čerpán z českých lidových her a tanců, z tanců moravských (především z Lašska), ale i z tanců slovenských.Umělecká vedoucí souboru MgA. Živana Vajsarová, je absolventkou Akademie múzických umění v Praze a za svoji pedagogickou a choreografickou práci získala řadu ocenění. Materiály pro svou práci získává a čerpá většinou ze sběratelské a publikační činnosti svého otce prof. Františka Bonuše, který patřil k našim významným etnochoreologům. Prof. Bonuš spolupracoval se souborem „JARO“ jako umělecký poradce a choreograf od r. 1983. Význačným počinem pro celý soubor bylo natočení videokazety pro projekt „Zlatá brána otevřená“. Videokazeta obsahuje 31 lidových her a tanců z Čech, Moravy a Slovenska pro děti, mládež a dospělé a je určena americkým tanečním pedagogům (scénář a režie prof. Bonuš).

Soubor vystupuje na různých festivalech doma i v zahraničí: Francie, Dánsko, Švédsko, Palma de Mallorca, Německo, Turecko, Španělsko, Hong Kong a Japonsko.

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Obsazení zatím není známo.