MENU

Koncert Stavovské divadlo

Stabat Mater

Gioacchino Rossini

Informace

Dirigent: Jaroslav Kyzlink
Sbormistr: Pavel Vaněk

Orchestr Národního divadla

Sbor Národního divadla

Premiéra: 22. března 2013

V rozsáhlém tvůrčím odkaze Gioacchina Rossiniho (1792–1868) se třiceti devíti operami a sto padesáti písněmi a klavírními i komorními skladbami jsou jen dvě sakrální díla: Stabat Mater a Malá slavnostní mše. Rossini byl hodně vlažným katolíkem a světského života si užíval vskutku plnými doušky ve všech oblastech. Přesto na otázku, zda je věřící, kterou mu dal kněz při posledním pomazání, umírající skladatel odpověděl: „Byl bych schopen složit Stabat Mater a Petite messe solennelle, kdybych neměl víru?” Jeho Stabat Mater na nesčetněkrát zhudebněný text středověké náboženské sekvence, která je připisována františkánskému mnichovi Jacoponovi da Todi, kombinuje dva zcela odlišné kompoziční styly: renesanční chrámovou hudbu Palestriny a Pergolesiho a skvělé rossiniovské operní árie. Jednoduše traktované sborové části (sbor a cappella s recitativem sólového basu Eia, Mater, fons amoris) ostře kontrastují s operním stylem sól a duet, jako jsou například Quis est homo pro sólový soprán a mezzosoprán, Fac ut portem pro mezzosopránové sólo, velmi dramatický Inflamatus pro sopránové sólo se sborem a snad nejslavnější část celého díla, Cuius animam gementem pro tenorové sólo.

Stabat Mater Rossini napsal na objednávku nadšeného ctitele své hudby, madridského arcibiskupa dona Franceska Fernandeze Varely, s nímž se seznámil v roce 1831 během své cesty do Španělska. Geneze skladby je poněkud komplikovaná, obsahuje dvojí autorství (Rossiniho a jeho přítele, skladatele Giovanniho Tadoliniho) i velký soudní proces, který skladbu proslavil ještě před tím, než ji poznala veřejnost. V roce 1841 Rossini nahradil části složené Tadolinim svou hudbou a světová premiéra v pařížském Théâtre-Italien 7. 1. 1842 zahájila triumfální cestu Rossiniho Stabat Mater do světa. Trvá dodnes.

Délka koncertu: 1 hodina 10 minut, hraje se bez přestávky

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují