MENU

Opera Národní divadlo

Dvě vdovy

Bedřich Smetana

Informace

Autor libreta: Emanuel František Züngel
Hudební nastudování: Robert Jindra
Dirigent: Robert Jindra
Režie: Jiří Nekvasil
Scéna: Daniel Dvořák
Kostýmy: Theodor Pištěk
Sbormistr: Martin Buchta
Choreografie: Ladislava Košíková
Dramaturgie: Beno Blachut

Orchestr Národního divadla

Sbor Národního divadla

Balet Opery Národního divadla

Premiéry: 30. května a 3. června 2013

Po delší odmlce rozšířilo operní repertoár Národního divadla opět dílo nejstaršího z klasiků české opery, Bedřicha Smetany. Dvě vdovy jsou v jeho tvorbě spolu s Prodanou nevěstou či Hubičkou protipólem snah o majestátní historická operní dramata. Smetanova komická opera hýří optimismem a hravostí, je plná mistrovského umění hudební charakteristiky a zároveň velkou výzvou pro interprety, neboť smetanovské pěvecké party nelze ani v tomto „nevážném“ díle v žádném případě označit za jednoduché či triviální.

Ponecháme-li stranou Smetanův operní fragment Viola podle Shakespearova Večera tříkrálového, jsou Dvě vdovy z roku 1874 jedinou autorovou operou, která není inspirována českým zdrojem. Francouzskou komedii Lex deux veuves Jeana Pierra Mallefilla sice lokalizuje Smetana do českého prostředí, to však není pro celkové ladění díla podstatné. Jde o salonní či maloměstskou veselohru z „počátků moderních časů“, která dnešním divákům může připomínat leccos z prvorepublikových „filmů pro pamětníky“.

Karolina a Anežka, sestřenice a zároveň vdovy, spolu tráví čas na vesnickém statku. Karolina je veselá, bezstarostná a podnikavá, zatímco Anežka si myslí, že jako vdova musí do konce života jen truchlit. To se ale brzy změní!

Fotografka inscenace: Hana Smejkalová

Opera je nastudována v češtině a v představení jsou použity české a anglické titulky.

Délka představení: 2 hodiny 20 minut, 1 přestávka

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují