MENU

Opera Stavovské divadlo

Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail)

Wolfgang Amadeus Mozart

Informace

Autor libreta: Christoph Friedrich Bretzner, Johann Gottlieb Stephanie ml.
Hudební nastudování: Tomáš Netopil
Režie: Joël Lauwers
Scéna: Etienne Pluss
Kostýmy: Etienne Pluss
Sbormistr: Martin Buchta
Dramaturgie: Ondřej Hučín

Zveme Vás na dramaturgický úvod 30 minut před představením, a to do Mozartova salonku na 1. balkonu Stavovského divadla.

Orchestr Národního divadla
Sbor Národního divadla

Premiéra: 7. května 2011

Singspiel Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail), stojící na začátku Mozartova vrcholného období, vznikl na objednávku císaře Josefa II. pro vídeňský Burgtheater. Slavné Mozartovo dílo je neseno v typicky odlehčené atmosféře, hýří štiplavě rošťáckým i shovívavým humorem, ale dokáže se také – jak je u Mozarta zvykem – zastavit a ztišit v jemných a melancholických pasážích. Příběh o věrné Konstanci a její služebné Blondě, unesených tureckým pašou Selimem do jeho harému, z nějž jsou složitě vysvobozovány svými nápadníky Belmontem a Pedrillem, je variací na mozartovsky životodárné téma hledání svobodné přirozenosti a rovnováhy v mezilidských vztazích a pochopitelně nejvíce ve vztahu mezi ženou a mužem. Propracování charakterů a hudební virtuozita sólových partů staví Mozartovu operu vysoko nejen nad díla jeho současníků, ale potvrzují i přední skladatelovu pozici mezi dramatickými umělci všech dob. Od prvního provedení se toto duchaplné dílo setkává s neustávající oblibou u diváků, a proto se vrátilo i na scénu Stavovského divadla, tradičního místa uvádění Mozartových děl.

Opera je nastudována v německém originále a v představení jsou použity české a anglické titulky.

Přibližná délka představení včetně přestávky: 2 hodiny a 45 minut, jedna přestávka 20 minut.

Fotografky inscenace: Hana Smejkalová, Ilona Sochorová

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.