MENU

Opera Národní divadlo

Hry o Marii

Bohuslav Martinů

Informace

Hudební nastudování: Jiří Bělohlávek
Dirigent: David Švec
Režie: Jiří Heřman
Scéna: Pavel Svoboda
Kostýmy: Alexandra Grusková
Sbormistr: Pavel Vaněk, Lukáš Vasilek
Choreografie: Jan Kodet
Dramaturgie: Ondřej Hučín
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála
Světla: Daniel Tesař

Orchestr Národního divadla

Sbor Národního divadla

Balet Opery Národního divadla

Pražský filharmonický sbor

Kühnův dětský sbor

Premiéra: 29. října 2009

Vztah Bohuslava Martinů k opeře byl zpočátku velmi rezervovaný. Jeho první operní pokusy přicházejí téměř až na prahu čtyřicítky a nesou se v sarkastickém duchu a snaze modernizovat tento archaizující útvar pomocí revue, jazzu, filmu a dalších aktuálních fenoménů své doby. Na počátku 30. let však zcela zásadně obrací pozornost naopak k velmi starobylým inspiracím – barokním a klasicistním hudebním formám, lidové hudbě, ke středověkému divadlu. Všechny tyto prameny v autorsky volně stylizované podobě se pak spojují v jeho opeře Hry o Marii z roku 1934.

Nejde vlastně o operu v běžném slova smyslu. Jsou to zkrátka „hry“. Martinů si vybral za náměty příběhy čtyř různých starodávných žánrů s náboženskou tématikou (biblické podobenství, divadelní mirákl, lidovou vánoční píseň a fantastickou legendu), nesledoval však ani jejich dramatickou linii, ani duchovně naučné poselství, nýbrž jejich poezii, svobodné utváření atmosféry, časoprostoru, vlastních „pravidel hry“. Použil širokou škálu výrazových prostředků – chrámový i lidový zpěv, tanec, mluvené slovo i operní arioso, primitivní zvuk jarmareční kapely i dramaticky vypjaté symfonické sekvence, davové scény i snové přeludy... To vše volně spojuje jediné téma: Maria, žena, matka, světice či jen iluze o tom všem, o někom, kdo ošetří naše rány a uvede do blaženosti či alespoň do snu o ní.

Dirigent Jiří Bělohlávek spolu s režisérem Jiřím Heřmanem tlumočí toto originální dílo Bohuslava Martinů s velkým citem a porozuměním a zároveň v sugestivním výrazovém gestu současného scénického jazyka.

Koprodukce Národního divadla a Wroclavské opery.

"Hry o Marii Bohuslava Martinů nastudoval operní soubor pražského Národního divadla s hostujícím dirigentem Jiřím Bělohlávkem jedinečným způsobem. Vzniklo pozoruhodné hudební divadlo a publikum to spolehlivě vycítilo..." (Petr Veber, HN)

"Ve výsledku jsou Hry úspěchem opery Národního divadla. Dirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi se podařilo uplatnit svou autoritu, posílenou zkušenostmi své špičkové mezinárodní kariéry." (Helena Havlíková, LN)

Účinkuje orchestr, sbor a balet Opery Národního divadla, Pražský filharmonický sbor a Kühnův dětský sbor.

Opera je nastudována v češtině a v představení jsou použity české a anglické titulky.

Fotografka inscenace: Diana Zehetner

Délka představení: 3 hodiny, 1 přestávka

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.