MENU

Mimořádná akce Nová scéna

ND Talks: O hranicích divadla a jeho forem


Zdarma

Informace

Akce se bude konat ve foyer Nové scény

Platí pro divadelní představení, způsoby zapojování herců a performerů, užívání těla a „pravých“ sociálních vazeb či zapojování publika nějaké etické normy? Co je vhodné, možné a nemožné divadelní cestou přivádět na scénu, uskutečňovat, zobrazovat a provádět? Jaké etické problémy sebou nese divadlo imerzivní, divadlo interaktivní, divadlo dokumentární, ve kterých je záměrně bořena jasná hranice mezi fantazií a realitou, herci a jednajícími diváky, společenskými normami a jejich převrácením, představivostí a skutečností? Je třeba tuto oblast ošetřovat, nebo by to bylo zbabělé a normativní? Je pravda, že lidé, kteří na scéně hrají či prezentují sebe sama a své životní situace, jsou přesvědčivější, a pravdivější, než kdyby je představoval někdo jiný? Je skutečná bolest silnější než symbolická?

Našimi hosty budou herečka a performerka Barbora Šupová a dramaturgyně a divadelní teoretička Kateřina Součková.

Debatu bude moderovat Alice Koubová.

Data představení

Prosinec 2019

Účinkují

Obsazení bude oznámeno.

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.