MENU

Opera Státní opera

Král Roger

Karol Szymanowski
Premiéry 3. a 5. dubna 2020

Prodej na předplatné

Informace

Hudební nastudování a dirigent: Karl-Heinz Steffens
Režie: Mariusz Treliński
Scéna: Boris Kudlička
Kostýmy: Konrad Parol
Pohybová spolupráce: Tomasz Wygoda
Světelný design: Marc Heinz
Video design: Bartek Macias
Sbormistr: Adolf Melichar
Sbormistr Kühnova dětského sboru: Jiří Chvála, Petr Louženský
Dramaturgie: Piotr Gruszczynski, Jitka Slavíková

Premiéry 3. a 5. dubna 2020

Sbor a Orchestr Státní opery
Kühnův dětský sbor
Balet Státní opery

Inscenací opery Král Roger Karola Szymanowského (1882–1937), nejvýznamnější osobnosti polské hudby první poloviny 20. století, se do Prahy vrací po památné inscenaci Straussovy Salome v roce 2014 polský režisér Mariusz Treliński. Hrdinou nejednoznačného příběhu o konfrontaci dionýského a apolinského principu je historická osobnost krále Rogera II., za jehož vlády dosáhla Sicílie ve 12. století značného ekonomického rozkvětu i náboženského smíru. Ostrov v roce 1914 Szymanowski navštívil a tato cesta byla spolu se skladatelovou fascinací antikou a orientem hlavním inspiračním zdrojem k jeho opeře.
Příběh se odehrává během jediné noci, na jejímž začátku přichází na královský dvůr mysteriózní charismatický pastýř / prorok, obdařený hypnotickou silou přivést lidi do transu a ve jménu hedonistického opojení je zbavit pout světských či religiózních zákonů a zákazů. Záhy si podmaní královu ženu Roxanu a posléze celý dvůr a zároveň vyvolá obrovskou nenávist křesťanských hodnostářů. Je ale jeho učení správné, přináší radost, dobro a blaženost, anebo zkázu a chaos? Jednoznačnou odpověď libreto nedává. Jeho spoluautory byli skladatel a jeho bratranec, významný polský básník Jarosław Iwaszkiewicz.
Světové premiéry ve Varšavě 19. 6. 1926 se zúčastnil i Otakar Ostrčil, který pak roku 1932 operu uvedl v pražském Národním divadle. V současné inscenaci vypráví Mariusz Treliński na sofistikované fascinující scéně slovenského scénografa Borise Kudličky příběh krále, který na cestě za poznáním čelí vnitřnímu boji mezi rozumem, pořádkem či křesťanstvím a instinktem, chaosem či hedonistickým životním stylem.

Koprodukce s Národní operou ve Varšavě a Královskou operou ve Stockholmu.

Účinkují

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.