MENU

Koncert Ostatní sály

Dies numini et principi

Augustin Šenkýř
Novodobá premiéra | Pražská křižovatka - kostel sv. Anny

Vyberte si datum představení

Informace

Orchestr Národního divadla
Cembalo: Filip Dvořák
Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu - sbormistryně: Věra Hrdinková

Další z koncertů pořádaných Operou Národního divadla v Pražské křižovatce - kostele sv. Anny na Starém Městě je věnovaný dílu Augustina Šenkýře, jedné z významných osobností pražského hudebního života 18. století.
Narodil se v Dobrušce 23. prosince 1736. O jeho vzdělání v mládí není mnoho známo, zřejmě studoval na broumovském klášterním gymnáziu. V roce 1764 složil slavné sliby u emauzských benediktinů a o rok později byl vysvěcen na kněze. Byl ředitelem kůru v Emauzském klášteře v Praze. Byl znamenitý varhaník, houslista a hráč na violu da gamba. Pro tento nástroj napsal i školu hry: Fundament für die Viola da gamba. Proslul také jako pedagog. Mimo jiné byl učitelem hudebního skladatele Františka Josefa Dusíka. Jeho tvorba byla ve své době velmi oblíbená. Dochovalo se mnoho chrámových skladeb v pražských klášterech a chrámech, ale i v Roudnici, Klatovech, Želivě, Chocni, Broumově a Žamberku. Slohově je představitelem pozdního baroka. Zpěvná melodika, často s prvky lidové hudby. Dle nejnovějších výzkumů je skladatel Augustin Šenkýř autorem hudby ke školské hře Dies Numini et Principi – Drama musicum Pastoritium z roku 1770, jejíž text je uložen v archivu Náchod a hudební autograf v Českém muzeu hudby. Autoři nálezu Jiří Mikuláš a Kamil Remeš komparací textu hry a notového autografu potvrdili jednoznačnou spojitost obou archiválií. Jedná se tedy o unikátně doložený fakt, že i broumovští si nechávali psát hudbu svými odchovanými skladateli, leč dále působícími již mimo benediktinskou „societas“.

Délka koncertu včetně přestávky: 2 hodiny, jedna přestávka 20 minut

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.