MENU

Koncert Ostatní sály

Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa Část II.


Jatka 78

Vyberte si datum představení.

Informace

Orchestr Národního divadla

Program:
Josef Adamík (ČR): 1. symfonie (1974)
Michal Nejtek (ČR): Die Schattenjahre, Tři paralelní písně pro soprán a orchestr - premiéra díla na objednávku Opery Národního divadla
Josef Adamík (ČR): 2. symfonie (1983)

přestávka

Daniel Matej (SR): KYaRIaE pro zvukovou stopu, baryton a orchestrální doprovod - premiéra díla na objednávku Opery Národního divadla
Peter Kolman (SR): Monumento per 6.000.000 (1964, rev. 1996)

Slavnostní koncert při příležitosti 100. výročí vzniku Československa - Část II. bude věnován soudobé hudbě. Vedle dvou symfonií pozoruhodného, leč poněkud opomíjeného absolventa brněnské Janáčkovy akademie múzických umění Josefa Adamíka (1947-2009) z let 1974, resp. 1983 a skladby Monumento per 6.000.000 představitele slovenské avantgardy 60. let Petera Kolmana (1937) zazní v premiéře dvě skladby zkomponované na objednávku Opery Národního divadla. Ve skladbě slovenského skladatele Daniela Mateje (1963) KYaRIaE je základním a hlavním materiálem nahraná zvuková stopa, v níž zazní mimo jiné hlas prezidenta Masaryka. Nahrávku zvukově rozšiřuje sólový zpěv a orchestrální doprovod. Michal Nejtek (1977) napsal skladbu Die Schattenjahre, Tři paralelní písně pro soprán a orchestr, na texty rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmann. Části z jejích dvou básní, věnovaných Praze a Čechám, jsou použity ve třech jazykových verzích: v německém originále, v anglickém a českém překladu. Každá verze má svou hudbu, svou syntaxi, svůj způsob vyprávění.

Josef Adamík CV

Michal Nejtek CV

Daniel Matej CV

Petr Kolman CV

Data představení

Listopad 2018

Účinkují