MENU

Koncert Ostatní sály

Večer k narozeninám Luboše Sluky


Vyberte si datum představení

Informace

Místo konání koncertu:
Pražská křižovatka - kostel sv. Anny

Luboš Sluka:
Miniature pro smyčcové kvinteto
Šest písní na moravskou poesii (Alžběta Poláčková)
Sunset Suite pro smyčcové kvinteto
Písně o lásce (Jana Horáková Levicová)
Kladské písně (Roman Janál)
Suite to the Memory of Jaroslav Ježek pro smyčcové kvinteto

Hudební skladatel Luboš Sluka se narodil 13. září 1928 v Opočně ve východních Čechách. Šest let pracoval v otcově knihtiskárně. Po jejím násilném zničení v roce 1950 studoval na Pražskou konzervatoř, kde získal tři absolutoria v oborech dirigování u prof. Špidry a A. Klímy (1954), bicích nástrojů u prof. Špačka a skladby u prof. F. Píchy a M. Krejčího (1955). Akademii múzických umění absolvoval v oboru skladby u prof. J. Řídkého a P. Bořkovce a filmovou a scénickou hudbu u prof. V. Trojana v roce 1959. V roce 1951 byl přijat v Paříži Arturem Honeggerem za jeho žáka, právě tak jako Georgesem Auricem za jeho asistenta. Pobyt v Paříži mu však byl z politických důvodů znemožněn. Slukovo dílo je velmi rozsáhlé a žánrově různorodé. Jeho hudba nikdy nepodlehla jednoznačně žádné z novodobých skladebných technik či směrů, leč poučena jejich existencí vědomě navazuje na nejlepší tradice některých klasiků 20. století, z českých zejména na estetiku a dikci Leoše Janáčka a hlubokou a opravdovou senzibilitu Josefa Suka a Bohuslava Martinů. Jeho dílu dominuje oblast komorní hudby (4 smyčcové kvartety, dua, tria, sonáty, kde zejména violoncellová dosáhla světového ohlasu, nepochybně díky Pablu Casalsovi, který ji uváděl na svých kurzech). Vokální tvorbu reprezentuje 14 písňových cyklů, řada sborů a čtyři kantáty. Velký ohlas má tvorba pro děti a mládež (Klavírní školička, Hry a sny, Klavírní brevíř, Návraty). Symfonická je reprezentována 10 skladbami (Oravská balada, Cesta uzdravení, Z Východních Čech, Sinfonietta, Lento affabile). 85 hudeb k filmům všech žánrů, 30 televizním inscenacím, 6 seriálům a více než 130 šansonů a populárních skladeb, pak jen dokresluje široké spektrum Slukovy tvorby. Celá řada Slukových skladeb byla vyznamenána různými cenami ve světě (Moskva, Varšava, Vídeň, Cannes, La Plata, Milano) i doma (cena Pražské konzervatoře, Českého hudebního fondu, Pantonu, Ministra kultury a jiné). Vedle hudebních ocenění byl vyznamenán čestnou medaili T. G. Masaryka.

Luboš Sluka - prezentace

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.