MENU

Mimořádná akce Nová scéna

ND Talks: Společnost, hodnoty, manipulace


ND talks

Zdarma

Informace

Ve své poslední knize Tyranie navrhuje Timothy Snyder několik jednoduchých postupů, jak může společnost odolávat manipulativní politice.
Mezi tyto postupy patří respekt k institucím, odolnost vůči rozdrolení do atomizované společnosti, či posilování vlastní sebeúcty. Takových cílů lze dosáhnout například tím, že si zástupci jednotlivých společenských skupin, profesních oborů, nebo institucí budou schopni uvědomit a formulovat principy, které jsou pro jejich činnost dlouhodobě rozvojové, v nějakém smyslu „šťastné“, tedy prospívající, podpůrné
a rezistentní vůči zneužití toho, co umí. K sebe-úctě společenských skupin i jednotlivců patří také schopnost uvidět se z odstupu.

Na toto setkání ND Talks jsme proto pozvali čtyři řečníky z poměrně velmi rozdílných oblastí zájmů (školství, bojový sport, umění, média), abychom s nimi diskutovali výše zmíněná téma-ta. Budeme se ptát na hodnoty, které jsou
v jejich pracovní oblasti klíčové a rozvíjející
a které přispívají k tomu, aby jejich oblast zájmu odolávala příslušným rizikům. Budeme hledat propojení a neshody a otevřeme opět diskuzi méně tradičního formátu, tzv. Open Space, vybízející obecenstvo k aktivní výměně názorů.

Posláním ND Talks je podporovat veřejnou debatu nad aktuálními tématy naší společnosti
a představit tak umělecké prostředí Národního divadla jako prostor kultivace prožívání, poro-zumění, setkávání i rozhovorů.

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.