MENU

Koncert Ostatní sály

Zahajovací koncert 123. sezony ČF


Prodej na předplatné

Informace

MÍSTO KONÁNÍ: Dvořákova síň Rudolfina 

Koncert je v prodeji v rámci společné předplatitelské skupiny České filharmonie
a Národního divadla. Běžný prodej vstupenek je možný pouze v předprodeji České filharmonie (www.ceskafilharmonie.cz/kontakty)

Na slavnostním zahájení 123. koncertní sezony České filharmonie v Dvořákově síni zazní symfonie č. 2 c moll "Vzkříšení" Gustava Mahlera.

Účinkují:
Semjon Byčkov, dirigent
Christianne Karg
Elisabeth Kulman
Pražský filharmonický sbor pod vedením
Lukáše Vasilka

Data představení

Říjen 2018

Účinkují

Obsazení bude oznámeno.