MENU

Balet Stavovské divadlo

Cesta (Baletní přípravka ND)


představení k 65. výročí založení školy

Vyberte si datum představení

Informace

65 LET BALETNÍ PŘÍPRAVKY NÁRODNÍHO DIVADLA
Možná to bude znít trochu nadneseně a nepatřičně, ale Baletní přípravka ND se pomalu stává celou svou historií a současností svébytnou „uměleckou institucí“.
Od posledního kulatého výročí uplynulo pět let, které přineslo do života přípravky řadu menších či větších změn.

Jednou ze zásadních novinek bylo přijetí odvážného rozhodnutí o konání výročních představení, což však vyžadovalo i podporu tehdejšího uměleckého šéfa Baletu ND Petra Zusky, který vedení školy vycházel vstříc. Pro pedagogy baletní přípravky to představuje nezměrně vyšší nároky v oblasti pedagogické i organizační. Na druhou stranu pracují se žáky v rámci výuky s představou konkrétního cíle, což je pro jejich úsilí velmi důležité. Tato vysoce náročná práce je zároveň i prací svrchovaně tvůrčí. Představení, která mají velmi pozitivní ohlasy u veřejnosti, představují rovněž užší tvůrčí sepětí mezi Baletní přípravkou a baletním souborem ND. Mezi hosty se již objevily takové osobnosti, jako je N. Márová, M. Štípa, A. Katsapov, A. Nanu, J. Kodym a A. Zvonař. Kromě našich pedagožek P. Zuskové a M. Kysilové další výrazné choreografie postavili nebo upravili P. Zuska, Z. Šimáková, M. Svobodník, M. Šust, L. Hrabovská či. K. Jelínková. Z každého takového představení je pořízen záznam v profesionální kvalitě na DVD, což je počin, který v průběhu doby bude jistě dodatečně náležitě oceněn.

V průběhu života tří generací, po které již působí Baletní přípravka, se změnilo velmi mnoho. Něco velmi podstatného se ale nemění. Jsou to rozzářené oči, těžko utajovaná dychtivost či trocha bázně z neznámého, když naši malí žáčci poprvé vstoupí na jeviště, aby s plnou tvůrčí zodpovědností předvedli svou roli broučka, kuchtíka či jiné postavy. Tito naši studenti se ještě tulí k nohám Terpsichoré, aby jí v budoucnosti celá řada z nich složila nejvyšší hold svým uměním.
Letošní výroční představení Cesta je rozděleno do dvou částí. První je věnována pohádkové tématice, kde naši nejmenší ztvární jim zatím nejbližší svět. Druhá polovina představení v umělecké zkratce znázorňuje hudební odkazy na vybrané země světa.
Nedílnou součástí úspěšného představení jsou i kostýmy, které stejně jako v loňském roce pro nás výtvarně navrhla sólistka Baletu ND, M. Wenzelová. Po designové stránce rovněž spolupracujeme s bývalým tanečníkem M. Bakušem.
Věříme, že i letošní představení přinese divákům mnoho překvapení a uměleckých zážitků a našim dětským interpretům nezapomenutelné chvíle z jejich vystoupení.

Představení 24. a 25. června 2018 ve Stavovském divadle.

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Obsazení bude oznámeno.

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.