MENU

Scénické čtení Nová scéna

Luigi Pirandello: Hry


v café NONA

Zdarma

Informace

Režie: Viktorie Vášová
Dramaturgie: Nina Jacques
Scéna: Tereza Bartůňková

Komponované odpoledne na pirandellovské téma

Za účasti vydavatele a laskavé podpory Italského kulturního střediska v Praze uvedeme nový svazek her Luigiho Pirandella (1867-1936), který vydává Institut umění – Divadelní ústav.

Publikaci, která získala prestižní cenu Premio Flaiano za významný počin v oblasti italské literatury, představí teatroložka Kamila Černá.

Přednášku s názvem Svět prizmatem Sicílie: raná fáze Pirandellovy dramatiky pronese překladatelka Alice Flemrová, následovat bude diskuse.
Pirandellovu hru Džbán přečtou herci ND a studenti DAMU.

Aktovka Džbán přibližuje proslulého italského dramatika a spisovatele z dosud neznámého úhlu pohledu. Autorovi bytostně vlastní téma kontrastu lidské vychytralosti a poctivosti se zde s lehkostí nahlíží v drobné humorné skice. Džbán je opraven, ale dráteník zůstal uvnitř. A samozřejmě každý ví nejlíp, jak problém vyřešit.

Závěr bude patřit řediteli Italského kulturního střediska Giovannimu Sciolovi a kniha bude slavnostně pokřtěna.

Odpoledne moderuje Tereza Sieglová.

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Don Lolo

Strejc Dima

Kmotr Pietro

Tarrara a Filico

Celé obsazení

Scime

Teta Tata, Trisuzza, Carminella