MENU

Koncert

War Requiem

Benjamin Britten

Vyberte si datum představení.

Informace

Dirigent: Andreas Sebastian Weiser
Sbormistr: Adolf Melichar, Pavel Vaněk, Jiří Chvála

Sbor Státní opery, Sbor Národního divadla, Orchestr Státní opery
Kühnův dětský sbor

Své hluboké protiválečné přesvědčení vyjádřil britský skladatel Benjamin Britten (1913–1976) nejvýrazněji oratoriem War Requiem, reagujícím na obě světové válečné tragédie 20. století, jejich hrůzy a oběti. Dílo napsal v roce 1962 při příležitosti znovuvysvěcení obnovené katedrály sv. Michala v Coventry, zničené ve 2. světové válce. Sedmnáct let po skončení války, v letech neutuchajících snah o udržení míru ve světě, v době, v níž došlo k zavraždění Gándhího, jehož Britten bezvýhradně ctil, a kdy byli Američané uprostřed dvacetileté války ve Vietnamu, píše Britten své dílo jako jasně vyslovenou výstrahu a varování. Proto také nadepsal partituru slovy Wilfreda Owena: „Vše, co dnes může básník učinit, je varovat“. Tradiční latinský text mše za zemřelé spojil s protiválečnými básněmi z pera zmíněného Wilfreda Owena, důstojníka anglické pěchoty, jenž padl ve Francii pouhý týden před koncem první světové války. Owen v nich zdůraznil, že každá válka bez ohledu na svůj charakter je zlem, přinášejícím jen zkázu a utrpení. Britten s ním bezezbytku souhlasil. Vytvořil dílo, které je monumentální a grandiózní stejně jako niterné a hluboce lidské. Pro premiéru 30. 5. 1962 si Britten přál jako symbol jednoty celé Evropy sovětskou sopranistku Galinu Višněvskou, britského tenoristu Petera Pearse a německého barytonistu Dietricha Fischera-Dieskaua. I když Galinu Višněvskou, jíž sovětské úřady nedovolily vycestovat, musela nahradit britská sopranistka Heather Harper, Brittenova myšlenka – dnes možná ještě aktuálnější než tehdy – se naplnila o rok později při jedinečné nahrávce tohoto díla pro label Decca.

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují