MENU

Balet Stavovské divadlo

Vítej na světě (Baby Balet Praha)


Baby Balet Praha ve Stavovském divadle

Informace

Námět, scénář a režie: Vlasta Schneiderová
Choreografie: Natálie Housková, Agurtzane Pérez Olóriz, Pavla Königsmarková, Vlasta Schneiderová
Hudba: Jaroslav Uhlíř
Texty písní: Zdeněk Svěrák
Scéna a kostýmy: Roman Šolc
Speciální efekty: Vladimír Sojka

Takto poetický název nese nový celovečerní rodinný balet v interpretaci souboru Baby Balet Praha, nejmladších konzervatoristů Tanečního centra Praha.
Světové premiéry se uskutečnily 2. a 5. února 2016 od 19,00 hodin ve Stavovském divadle v Praze.
Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap: narození, dětství, školu, pubertu a dospělost.
Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce. Toto současné taneční divadlo však nesměřuje pouze k dětským divákům. Nesnaží se být ani infantilní a podbízivé. Naopak, tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaží vyjádřit životní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textu písní obsaženy.
Projekt tanečního divadla „Vítej na světě“ vznikl na námět Vlasty Schneiderové, ředitelky konzervatoře Taneční centrum Praha, která přizvala ke spolupráci nejzkušenější členy tradičního tvůrčího týmu Baby Baletu Praha Pavlu Königsmarkovou, Natálii Houskovou a Agurtzane Pérez Olóriz. Autorem kostýmů je Roman Šolc, scénografii vytvořil Viktor Svidró. Technickou spolupráci zajistili Vladimír Sojka a Ondřej Urban. Producentem díla je studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum tance.

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.

Účinkují

Obsazení zatím není známo.