MENU

Balet Stavovské divadlo

Kauza Kafka


Jihočeské divadlo České Budějovice

Informace

Choreografie a režie: Attila Egerházi
Dramaturgie: Attila Egerházi
Asistent choreografie: Shirley Esseboom, Linda Svidró Schneider
Scénografická spolupráce: Loes Schakenbos
Kostýmy: Bregje Van Balen
Světelný design: Loes Schakenbos
Hudba: Arvo Pärt (1935) – Tabula rasa (Ludus), Summa for Strings , Henryk Górecki, Alfred Schnittke (1934 – 1998) – Concerto Grosso No. 1

Jednoaktové baletní představení, které pojednává o osobnosti a životě vynikajícího spisovatele Franze Kafky.
Attila Egerházi získal Cenu za autorské dílo Attila Egerházi za inscenaci Kauza Kafka a Cenu za nejlepší sólistický výkon Viktor Svidró za interpretaci role Kafky na Soutěžní přehlídce současné taneční tvorby ČR BALET 2014.

Kauza Kafka očima choreografa
Toto jednoaktové taneční dílo zobrazuje Kafkův jedinečný pohled na svět: jeho vztah ke společnosti, jeho názor na moc a byrokratický systém.
Záměrem inscenace není ztvárnit příběhy známých či méně známých Kafkových literárních děl.
V prvé řadě jsem se chtěl soustředit na Kafkovo vidění světa, na jeho životní postoje. Existenciální otázky, které jeho dílo klade každému čtenáři, jsem konfrontoval s vlastními, ale nesnažil se na ně najít jednoznačné odpovědi. V centru tanečního dramatu stojí sám spisovatel Kafka - žije svůj reálný každodenní život, který se neustále střetává s jeho niternými pocity a představami. Choreografie je složena z jednotlivých obrazů, které na sebe navazují, ale zároveň tvoří samostatné výjevy Kafkových vizí.
V inscenaci je možné identifikovat postavy z Kafkových děl (Zámek, Proces), ale i postavy, s nimiž autor vstupoval do konfliktu ve svém každodenním životě – reprezentanty moci a byrokracie a jejich konfliktní prostředí.

Kafka se pohybuje v abstraktním světě, stejně abstraktním jako je použitá hudba, plná emocí, různých témat a znepokojivých otázek.
Kafka žil ve dvou světech. Jedním byl reálný život úředníka v pojišťovně, druhým svět umělecký: „Moje zaměstnání je pro mne nesnesitelné, protože odporuje mému jedinému povolání, a tím je literatura“. Dva rozdílné světy se střetávají v osobnosti jednoho člověka. Odtud pramení rozličné, často absurdní situace, motivy vyřazenosti, izolovanosti, groteskní humor, ironie, tragédie, bezvýchodnost...

Kafkův sled vizí, které se promítnou formou tance, chce v průběhu představení ukázat celistvou osobnost spisovatele a jeho vnitřní život: „Nezoufat si, ani nad tím, že si nezoufáš. Když už se zdá, že všemu už je konec, přece jen se ještě dostaví nové síly, to právě znamená, že žiješ!“
/ Attila Egerházi

Data představení

Toto představení momentálně nehrajeme.