MENU

Obchodní podmínky předplatného

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla

    • Tyto podmínky se vztahují na prodej celosezonního předplatného ND i Vánočního předplatného ND.
    • Svým zevnějškem, oblečením a chováním respektuje divák zvyklosti očekávané při návštěvě divadelního představení.

     Pár slov k divadelní etiketě.

     • Dress code bývá předepsán jen pro mimořádné události. Svým zevnějškem dává divák najevo, že je si vědom slavnostního okamžiku, který v divadle prožívá.
     • Vyplatí se přijít včas. Divák se pohodlně usadí na své místo a stihne si vypnout telefon či jiné elektronické zařízení. Pozdě příchozí může usadit jen hledištní personál, přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
     • Všichni přítomní se podílejí na společném zážitku. Hluk z publika ruší nejen umělce, ale i diváky v hledišti.
     • Prosíme diváky, aby přemýšleli, co vydrží jejich děti. Ne každé představení je vždy tou správnou volbou.
     • Prosíme diváky, aby si uložili svá zavazadla a svrchní oděv do divadelní šatny.
     • Fotografování a pořizování záznamů nejen ruší ostatní, ale zasahuje i do autorských práv. Proto je zakázáno.
     • Divadlo je kulturní instituce. Prosíme diváky, aby dodržovali obecná pravidla slušného chování.

    • Pozdě příchozí jsou usazováni podle pokynů hledištního personálu. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není dovolen.
    • Odbavení vstupenek je prováděno automatizovaně pomocí čteček. Divák je povinen se řídit pokyny uvedenými na abonentních vstupenkách. Jakýkoliv zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou.
    • Abonentní vstupenky si lze rezervovat obvykle na 3 dny, pokud uplynutí této doby nepředchází termín ukončení prodeje předplatného.
    • Při nákupu předplatného lze zakoupit pouze celou skupinu, nikoli jednotlivá představení. Abonentní vstupenku lze použít pouze pro představení, která jsou na ní uvedená.
    • Abonentní vstupenka je přenosná, lze ji půjčit nebo darovat. 
    • Po uhrazení nelze předplatné vrátit ani vyměnit. Podle § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času. 
    • Změna programu vyhrazena. O změně programu jsou abonenti informováni e-mailem a informační SMS. Informace o změnách programu předplatného jsou uveřejňovány na webových stránkách ND, v časopise ND a v Bulletinu pro předplatitele ND
    • V případě změny představení může abonent požádat o výměnu náhradního představení za představení stejného žánru a ceníku ve stejné divadelní sezoně. 
    • Změnu kontaktních údajů je nutno neprodleně oznámit oddělení předplatného. Pokud tak abonent neučiní, není možné garantovat doručení oznámení o změně programu, o výhodách a akčních slevách pro předplatitele, doručení pozvánek na akce a jiných důležitých informací. 
    • Při doručení vstupenek poštou po ČR a/nebo zasílání faktury poštou po ČR účtuje Národní divadlo poplatek ve výši 75 Kč.
    • Národní divadlo si vyhrazuje právo trvale nebo dočasně neumožnit rezervace na vybrané tituly nebo představení a nabízet vstupenky na taková představení jen v režimu přímého prodeje. Taktéž si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoli předání nebo darování vstupenky komukoli dalšímu, je kupující povinen u eVstupenek upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vrací Národní divadlo peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.

Kontakty

Předplatné Národního divadla
Národní divadlo
Ostrovní 1, 112 30  Praha 1
Provozní doba po–pá 10–18 hod.
E-mail: predplatne@narodni-divadlo.cz 
Telefon: +420 224 901 487

Pokladna předplatného
Národní divadlo
Národní 4, 112 30  Praha 1
Otevírací doba po–pá 9–18 hod., so–ne 10–18 hod.