MENU

Předplatitelské skupiny 2016/17

Prodej předplatného 2016/17 byl ukončen. Od 27. února probíhá prodej předplatného na sezony 2017/18.

Národní divadlo školám 1

Doporučujeme žákům od 6 let.
Nejmladším školákům nabízíme seznámení se dvěma rozdílnými divadelními žánry. Multimediální principy Laterny magiky dají v inscenaci Vidím nevidím divákům nahlédnout do fantazií a představ nevidomé Agátky, která poznává svět hlavně pomocí hmatu a sluchu. Druhé dopoledne a představení Jeníček a Mařenka nabídne setkání s tradičnějším operním žánrem. Dobre známý pohádkový námět v poutavé a výpravné režii Matěje Formana slibuje malým posluchačům jedinečný pocit z návštěvy „velkého“ divadla.

Cena: A – 350 Kč, B – 300 Kč, C – 250 Kč

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
12. 12. 2016 pondělí Vidím nevidím 10.00 Nová scéna Laterna magika
05. 06. 2017 pondělí Jeníček a Mařenka 11.00 Hudební divadlo Karlín Opera

Národní divadlo školám 2

Doporučujeme studentům od 10 let.
Alegorický příběh o Modrém ptáku a cestě za štěstím promlouvá k dospělým stejně jako k dětskému publiku svým hravým jazykem. Ve hře slavného vlámského dramatika Maurice Maeterlincka se zrcadlí bohatá představivost samotného autora, která vybízí inscenátory k poutavému scénickému ztvárnění. Toto představení doplní jeden z pilířů českého operního repertoáru. Rusalka bývá považována za „pouhou“ pohádku, avšak přes svou pohádkovost v sobě Dvořákovo vrcholné dílo nese zašifrované hluboké poselství o základním uspořádání sil, živlů a energií v přirozeném, tedy i lidském světě, a podněcuje fantazii malých diváků.

Cena: A – 350 Kč, B – 300 Kč, C – 250 Kč


Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
27. 03. 2017 pondělí Modrý pták 11.00 Stavovské divadlo Činohra
23. 05. 2017 úterý Rusalka 11.00 Hudební divadlo Karlín Opera

Národní divadlo školám 3

Doporučujeme studentům od 15 let.
Pro studenty vyšších ročníků je připravena skupina, která dává dohromady Shakespearovu dramatickou klasiku a moderní taneční představení. Tři významní současní tvůrci tanečního divadla, Moldavan Radu Poklitaru, Ital Mauro Bigonzetti a Švéd Alexander Ekman, v komponovaném večeru přivádějí na jeviště Nové scény lyriku, humor i překvapení. Tragédie o benátském mouřenínu Othellovi je klasický příběh vášně, žárlivosti a zrady. Režisérem této inscenaci je Daniel Špinar, jehož tvůrčí styl i humor je mladým lidem velice blízký.

Cena: A – 350 Kč, B – 300 Kč, C – 250 Kč


Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
14. 12. 2016 středa Vertigo 11.00 Nová scéna Balet
23. 06. 2017 pátek Othello, benátský mouřenín 11.00 Stavovské divadlo Činohra

Cenová pásma, plánky hledišť

  Národní divadlo
Stavovské divadlo
Hudební divadlo Karlín Nová scéna Dvořákova síň Rudolfinum
A přízemí a 1. balkon včetně předních míst v lóžích střed a vnitřní kraje přízemí, lóže kromě zadních míst dvou krajních lóží, 1. a 2. řada 1. balkonu střed horní 2/3 přízemí, přední řady středního balkonu
B zadní místa v lóžích v přízemí a 1. balkon, 2. balkon včetně předních míst v lóžích vnější kraje přízemí, zadní místa ve dvou krajních lóžích, 3. a 4. řada a vnitřní kraje 1. balkonu vnitřní kraje spodní 1/3 přízemí, zadní řady středního balkonu, postranní balkony
C zadní místa v lóžích 2. balkon, 1. a 2. galerie vnější kraje 1. balkonu, 2. balkon vnější kraje místa za sloupem na středním balkonu, lóže
JC*  ---  --- činohra  ---

*) JC – jednotná cena