MENU

Předplatitelské skupiny 2014/15

Tato stránka slouží pouze majitelům předplatného na sezonu 2014/15. 

O1 - To nejnovější z opery

Skupina obsahuje 6 představení
Operní novinky sezony zahajuje poslední scénické dílo Zdeňka Fibicha Pád Arkuna složené ze samostatného prologu Helga a tříaktové opery Dargun. Následuje nové nastudování Mozartovy Kouzelné flétny, opery, ve které se prolíná pohádkový děj s tajemnou zednářskou symbolikou.
Opera Mefistofeles Arriga Boita je inspirovaná věčnou legendou o Faustovi a skýtá velkou pěveckou příležitost pro basový obor. Další novinkou je monumentální ruské hudební drama Boris Godunov
M. P. Musorgského. Námětem je příběh z pohnuté doby ruské historie, kdy o carský trůn bojovali nejrůznější dobrodruzi. Svou poslední operu Z mrtvého domu komponoval Leoš Janáček na motivy Dostojevského románu Zápisky z mrtvého domu. Děj opery se odehrává v devatenáctém století
v sibiřské věznici a Janáček zde dramatickou úpravou i partiturou zachytil tíhu vězeňského prostředí. Závěrem tohoto bohatého cyklu diváci uvidí dramatickou operu o jednom dějství Salome Richarda Strausse. Předlohou k ní se stal známý biblický námět ve zpracování dramatika Oscara Wilda.

Změna začátku představení Salome – nově od 20 hodin.

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
20. 10. 2014 pondělí Pád Arkuna 19.00 Národní divadlo Opera
09. 02. 2015 pondělí Kouzelná flétna (Die Zauberflöte) 19.00 Stavovské divadlo Opera
10. 03. 2015 úterý Mefistofeles 19.00 Státní opera Opera
07. 04. 2015 úterý Boris Godunov 19.00 Národní divadlo Opera
22. 05. 2015 pátek Z mrtvého domu 19.00 Národní divadlo Opera
17. 06. 2015 středa Salome 20.00 Státní opera Opera

O2 - Večery v opeře

Skupina obsahuje 6 představení
Skupina tradičně nabízí operní ukázky ze všech hudebních období. Mozartův singspiel Únos ze serailu, příběh o Konstanci a Blondě unesených tureckým pašou do jeho harému, z nějž jsou složitě vysvobozovány svými nápadníky Belmontem a Pedrillem, je vystřídán klenotem české opery Dvořákovou Rusalkou, která si získává diváky po celém světě něžnou i dramatickou melodikou. Cyklus pokračuje Janáčkovými Příhodami lišky Bystroušky v režii Ondřeje Havelky. Bizetova světoznámá opera o lehkomyslné Carmen, jejíž lásku nikdo nezíská natrvalo a která nakonec hyne rukou odmítnutého milence, patří do operního repertoáru všech světových divadel. Verdiho tragická opera Otello o lásce, žárlivosti a lidské závisti je předposlední skladatelovou operou a jeho vskutku mistrovským dílem. Cyklus uzavírá Salome Richarda Strausse na námět hry Oscara Wilda. Mimořádně obtížná titulní role vyžaduje hlasově skvěle disponovanou dramatickou sopranistku, vynikající herečku i tanečnici v jednom.

Změna začátku představení Salome – nově od 20 hodin.

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
26. 09. 2014 pátek Únos ze serailu (Die Entführung aus dem Serail) 19.00 Stavovské divadlo Opera
03. 11. 2014 pondělí Rusalka 19.00 Národní divadlo Opera
07. 12. 2014 neděle Příhody lišky Bystroušky 19.00 Národní divadlo Opera
02. 02. 2015 pondělí Carmen 19.00 Národní divadlo Opera
12. 03. 2015 čtvrtek Otello 19.00 Státní opera Opera
17. 05. 2015 neděle Salome 20.00 Státní opera Opera

OH - Světové operní hity

Skupina obsahuje 5 představení
Bizetova Carmen patří do zlatého fondu světové operní literatury a na scéně Státní opery vám ji představíme v režii Zdeňka Trošky. Opera Richarda Strausse Salome podle dramatu O. Wilda představuje biblický příběh princezny, která smyslným tancem dosáhne na svém otčímu Herodovi uťaté hlavy proroka Jana Křtitele. Přes více než stoletý odstup od svého vzniku Salome stále přitahuje svým dějovým i hudebním vzrušením. Hudebně a dějově pravý opak představuje v tomto cyklu Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. Vtipná operní bufa z italského venkova s úsměvným příběhem o nesmělém venkovském mládenci Nemorinovi a jeho lásce k bohaté a krásné Adině si klade za cíl pohodu a dobrou náladu. Předposlední ze tří desítek oper Giuseppa Verdiho, Otello, vychází ze stejnojmenné Shakespearovy hry, přebásněné libretistou Arrigem Boitem. Verdi vystoupil se svým Otellem v době pronikajících wagnerovských vlivů na obranu italské dramatické tradice, což se mu v geniálním spojení všeho svého dosavadního umění mistrovsky zdařilo. Neméně mistrovským dílem je i Tannhäuser Richarda Wagnera, byť náleží ještě k jeho raným dílům. Opera má úzkou vazbu k českým zemím, skladatelovou inspirací byl hrad Střekov a s kompozicí začal v lázních Teplice. Děj opery vychází z legend o středověkých soubojích pěvců na hradě Wartburg.

Datum Den Titul Hodina Divadlo Žánr
25. 09. 2014 čtvrtek Carmen 19.00 Státní opera Opera
29. 10. 2014 středa Salome 20.00 Státní opera Opera
11. 01. 2015 neděle Nápoj lásky 19.00 Národní divadlo Opera
24. 02. 2015 úterý Otello 19.00 Státní opera Opera
28. 04. 2015 úterý Tannhäuser 18.00 Státní opera Opera

Cenová pásma

  • přízemí včetně předních míst v lóžích, I. balkon včetně předních míst v lóžích (Národní divadlo, Stavovské divadlo), přední místa v lóžích I. pořadí (Státní opera), střed (Nová scéna)
  • zadní místa v lóžích v přízemí, I. balkonu (1. pořadí), II. balkon včetně předních míst v lóžích (Národní divadlo, Stavovské divadlo), přední místa v lóžích II. pořadí (Státní opera), vnitřní kraje (Nová scéna)
  • zadní místa v lóžích na II. balkoně (II. pořadí), I. a II. galerie (Národní divadlo, Stavovské divadlo), II. balkon (Státní opera), vnější kraje (Nová scéna)
  • II. balkon SO postranní místa (týká se pouze skupin VŘ, SE1, SE2) 

Jednotná cena – činoherní představení (Nová scéna) 

Obchodní podmínky předplatného Národního divadla

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.