MENU

Vstupenkové balíčky

Politika na jevišti

Tři současné hry, tři inspirace pro naši společnost a její směřování! Nová Atlantida je hra Jiřího Adámka o společnosti, v níž se ztratila schopnost empatie i porozumění. Dramatický osud plukovníka československých legií v Rusku, Josefa Jiřího Švece, by neměl být zapomenut, ačkoli se o to politické elity snažily. Nová inscenace Plukovník Švec Jiřího Havelky připomíná nejen jeho tragický konec, ale také divadelní hru dalšího slavného legionáře Rudolfa Medka. Vítejte v Thébách je britská hra Moiry Buffiniové o situaci zdevastovaných Théb, kde se starostka Eurydika pokouší vyvést město z vleklé krize. Podobnost antického Řecka s moderní Evropou není náhodná.

· Sleva více než 40 %

Inscenace Budova Nabízené termíny Den Hodina
Nová Atlantida Nová scéna 18. 11. 2018 neděle 20.00
28. 11. 2018 středa 20.00
13. 12. 2018 čtvrtek 20.00
8. 2. 2019 pátek 20.00
21. 2. 2019 čtvrtek 20.00
Plukovník Švec Nová scéna 4. 11. 2018 neděle 20.00
17. 11. 2018 sobota 20.00
13. 1. 2019 neděle 20.00
24. 1. 2019 čtvrtek 20.00
6. 2. 2019 středa 20.00
Vítejte v Thébách Stavovské divadlo 13. 11. 2018 úterý 19.00
20. 11. 2018 úterý 19.00
5. 12. 2018 středa 19.00
10. 1. 2019 čtvrtek 19.00
20. 1. 2019 neděle 14.00

A: 490 Kč; B: 390 Kč; C: 350 Kč

 

 

Cenová pásma, plánky hledišť

  Národní divadlo
Stavovské divadlo
Hudební divadlo Karlín Nová scéna
A přízemí a I. balkon včetně
předních míst v lóžích
střed a vnitřní kraje přízemí,
lóže kromě zadních míst dvou
krajních lóží, 1. a 2. řada I. balkonu
střed
B zadní místa v lóžích v přízemí
a I. balkon, II. balkon včetně
předních míst v lóžích
vnější kraje přízemí,
zadní místa ve dvou krajních lóžích,
3. a 4. řada a vnitřní kraje I. balkonu
vnitřní kraje
C zadní místa v lóžích
II. balkon, I. a II. galerie
vnější kraje I. balkonu, II. balkon vnější kraje

Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.