MENU

Paralelní životy

Projekt Paralelní životy – 20. století očima tajné policie inicioval Mezinárodní divadelní festival Divadelní Nitra.

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah inscenací odpovídá výlučně autor. Inscenace nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.