MENU

Národní divadlo je jedním ze symbolů národní identity a součástí evropského kulturního prostoru. Statut Národního divadla stanovuje jako hlavní mj. také výchovní a vzdělávací činnost a pořádání seminářů. A nejen z toho důvodu vznikl projekt Operní akademie, který je určen studentům žurnalistiky, publicistiky a mediálních studií a klade si za cíl spoluformovat kompetenci budoucích redaktorů a editorů masových médií.
Dvouletý lektorský kurz, který jsme zahájili v říjnu 2014, nabídne možnost navštívit vybraná operní představení nejen v České republice, ale i v zahraničí – divadla v Mnichově, Drážďanech či Berlíně. V rámci pravidelných seminářů vedených novinářem a šéfredaktorem Divadelních novin PhDr. Josefem Hermanem CSc., jedním z předních českých operních kritiků, si frekventanti prohloubí kritické uvažování o estetických hodnotách spojených s operním žánrem, budou také moci více proniknout do specifičnosti provozu a tvorby operních inscenací, ale taktéž se setkat s osobnostmi z oboru divadla či klasické hudby.
Kromě aktivní účasti na seminářích budou studenti své postřehy z navštívených operních představení a nově nabité zkušenosti s operou prezentovat formou článků a recenzí na webu Opery Národního divadla a v dalších publikacích. Cílem je přispět ke vzdělání studentů žurnalistiky a publicistiky, naučit je rozpoznat kvality operního díla a formovat tak novou generaci kulturních redaktorů.

 

V případě dotazů můžete kontaktovat Michaelu Černou, oddělení marketingu a PR Opery Národního divadla a Státní opery. E-mail: mi.cerna@narodni-divadlo.cz