MENU

ND+

ZÁŘÍ 2019

20. 09. | Fasády dětskýma očima - od 17.00
20. 09. | Láska ke třem pomerančům - dramaturgický úvod od 18.30
20. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 19.30
21. 09. | Průzkumníci ND  - od 10.00
21. 09. | Jedeme vlakem z prázdnin - veselé představení s písničkami v 11.00
21. 09. | Kafka: Proces - po stopách Franze Kafky v 17.30
22. 09. | Fasády dětskýma očima - od 11.00
22. 09. | Fasády dětskýma očima - od 13.00
22. 09. | Tvůrčí dílna Co vidím, když nevidím - od 16.00
22. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 16.00
22. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 18.00
22. 09. | Faust - dramaturgický úvod od 18.30
22. 09. | Audiowalk: F.A.U.S.T. Corporation - doprovodný program v pauze představení Faust od 20.40
23. 09. | Kafka: Proces - po stopách Franze Kafky v 17.30
23. 09. | Vidím nevidím - Seznamte se, Laterna po představení
24. 09. | V hlavní roli: NÁRODNÍ VČELY! - od 16.00
24. 09. | Netrpělivost srdce - dramaturgický úvod od 18.30
25. 09. | Cyklus ředitelé ND - Gustav Schmoranz - od 10.00
25. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 16.00
25. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 19.00
26. 09. | Zákoutí archivu - od 17.00
27. 09. | V hlavní roli: NÁRODNÍ VČELY! - od 16.00
27. 09. | Fasády dětskýma očima - od 17.00
27. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 19.30
28. 09. | Studio Písnička - skupina A pro děti ve věku 6 - 8 let od 11.00
28. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 11.00
28. 09. | Fasády dětskýma očima - od 14.00
28. 09. | Studio Písnička - skupina B pro děti ve věku 8 - 10 let od 14.00
28. 09. | Fasády dětskýma očima - od 16.00
28. 09. | Labutí jezero - baletní dílna od 16.00
28. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 19.30
29. 09. | Fasády dětskýma očima - od 11.00
29. 09. | Fasády dětskýma očima - od 13.00
29. 09. | Labutí jezero - autogramiáda o přestávce 
29. 09. | Komentované prohlídky tajemství fasád - od 16.00
30. 09. | Cyklus ředitelé ND - historická ředitelna a busty v ND - od 15.00

ŘÍJEN 2019

01. 10. | Labutí jezero - dramaturgický úvod od 18.30
29. 09. | Labutí jezero - autogramiáda o přestávce 
02. 10. | Vítejte v Thébách - dramaturgický úvod od 18.30
03. 10. | Lolita - dramaturgický úvod od 18.30
10. 10. | Láska ke třem pomerančům - dramaturgický úvod od 18.30
10. 10. | Kouzelná země - dramaturgický úvod od 18.30
10. 10. | Kouzelná země - setkání s tvůrci po představení
12. 10. | Tvůrčí dílna Zahrada - od 13.00
13. 10. | Tvůrčí dílna Kytice - od 15.00
14. 10. | Maryša - dramaturgický úvod od 18.30
17. 10. | Za krásu - dramaturgický úvod od 19.30
17. 10. | Za krásu - ND dialog po představení
19. 10. | Studio Písnička - skupina A pro děti ve věku 6 - 8 let od 11.00
19. 10. | Studio Písnička - skupina B pro děti ve věku 8 - 10 let od 14.00
19. 10. | Lolita - dramaturgický úvod od 18.30
20. 10. | Mozart a ti druzí - dramaturgický úvod od 18.30
20. 10. | Oslí abeceda - veselé představení s písničkami v 11.00
21. 10. | Proslov k národu - dramaturgický úvod od 19.30
22. 10. | Zákoutí archivu - od 16.30
23. 10. | Kytice - dramaturgický úvod pro školy od 14.30
29. 10. | ND Talks: Počítačové hry za socialismu v Československu od 18.00

další měsíce

LISTOPAD 2019

06. 11. | Oběd u Wittgensteina - dramaturgický úvod Tahák (pro učitele) -  od 18.30
07. 11. | Oběd u Wittgensteina - dramaturgický úvod pro premiérové předplatitele -  od 18.30
09. 11. | Lohengrin - dramaturgický úvod od 17.30
10. 11. | Jakobín - dramaturgický úvod od 16.30
13. 11. | Cyklus ředitelé ND - Karel Hugo Hilar - od 10.00
13. 11. | Kosmos - dramaturgický úvod Tahák (pro učitele) -  od 19.20
14. 11. | Kosmos - dramaturgický úvod pro premiérové předplatitele -  od 19.30
18. 11. | Plukovník Švec - dramaturgický úvod od 16.30
20. 11. | Zákoutí archivu - od 16.30
23. 11. | Studio Písnička - skupina A pro děti ve věku 6 - 8 let od 11.00
23. 11. | Studio Písnička - skupina B pro děti ve věku 8 - 10 let od 14.00
23. 11. | Lohengrin - dramaturgický úvod od 17.30
27. 11. | Návštěva - dramaturgický úvod od 19.30
28. 11. | Kosmos - dramaturgický úvod -  od 19.30
28. 11. | Kosmos - setkání s tvůrci po představení
28. 11. | Kosmos - setkání s tvůrci po představení
30. 11. | Tvůrčí dílna Kytice - od 10.30
30. 11. | Kytice - dramaturgický úvod od 13.30

PROSINEC 2019

04. 12. | Leonce & Lena - dramaturgický úvod od 18.30
05. 12. | Leonce & Lena - dramaturgický úvod od 18.30
11. 12. | La traviata - dramaturgický úvod od 18.30
18. 12. | Láska ke třem pomerančům - dramaturgický úvod od 18.30
29. 12. | Figarova svatba - dramaturgický úvod od 16.30

LEDE  2020

12. 01. | Co vidím, když nevidím - tvůrčí dílna od 16.00
26. 01. | Zahrada - tvůrčí dílna od 16.00

Termíny doprovodných akcí se průběžně doplňují a aktualizují.


Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.