MENU

ND+

Workshop Bavme se o divadle!

Jak chápat divadlo. Ale také jak zakoušet divadlo! Jak umět spoluprožívat divadelní moment, jak si vychutnat představení, to je oč tu běží! Ovšem jak víme, zpravidla si více užíváme věci, kterým alespoň částečně rozumíme. A právě to bude naším hlavním cílem: naučit se, jak lépe chápat skrze prožitek; a jak lépe prožívat skrze chápání. Protože každý dobrý kritik musí být především dobrým divákem. Vycházíme přitom z předpokladu, že prožitek i rozumění z divadelního představení v nás dozrávají ještě dlouho po jeho skončení a často je potřebné, ne-li nutné, tomuto zrání aktivně napomáhat – buď psaním (třeba jen pro vlastní potřeby) nebo diskusí.

Seminář proběhne v pěti setkáních, mezi kterými postupně navštívíte dvě inscenace Národního divadla od režiséra Jana Friče, Faust a Král Oidipús. Rámcovým tématem semináře se tak stane „Fričova jevištní adaptace evropského mýtu“. Nejprve se společně seznámíte se základními postupy analýzy inscenace, abyste je následně mohli svobodně (ne)používat při diskusních rozborech a cvičeních. V nich se primárně zaměříte na analýzu samotných jevištních prostředků, posléze v nich pak můžete hledat interpretační momenty vzhledem k textu/textům i k současné společnosti. Vždy ale bude platit důraz na interpretační majestát diváka. Vždy budete hledat pravděpodobnou, uvěřitelnou, ale zároveň co nejvíce osobitou interpretaci. Takovou, která dílo neuzavírá, neškatulkuje, ale která ho posouvá, dotváří.

Kurzem vás provede lektor Lukáš Černý.

Harmonogram:
04. 2. | 16.00 – 20.00 | Zkušebna Činohry Anenský areál
09. 2. | 17.00 | FAUST (+ Audiowalk F.A.U.S.T. Corporation) – Stavovské divadlo
11. 2. | 17.00 – 19.00 | Zkušebna Činohry Anenský areál
18. 2. | 17.00 – 19.00 | Zkušebna Činohry Anenský areál
22. 2. | 19.00 KRÁL OIDIPÚS | Národní divadlo
25. 2. | 17.00 – 19.00 | Zkušebna Činohry Anenský areál
03. 3. | 17.00 – 19.00 | Zkušebna Činohry Anenský areál

Cena kurzu 990 Kč (workshopy + vstupenky na představení).
Kapacita 10 lidí.

Přihlašování na z.kralova@narodni-divadlo.cz do 15. ledna 2020.

 


Tyto webové stránky používají cookies. Více informací zde.