MENU

Jana Vrabcová

Od 26. 11. 1997 do 31. 7. 1998 korepetitorka baletu ND.
Od 1.12.2011 opět korepetitorka baletu ND.

Další členové souboru Balet Národního divadla